Br.LINDGRENS     MARK & BYGG Anders Lindgren Fredrik Lindgren anders@brlindgren.se fredrik@brlindgren.se   070 - 538 04 55      070 - 663 29 87             Takbyte Har du trasiga takpannor? Växer det mossa på taket? Otäta plåtbeslag? Regnar det in? Då är det dags att lägga om eller byta ut taket innan det är för sent. Det finns egentligen tre skäl att byta tak: Det är trasigt, du bygger om eller så är det fult. Oavsett skälet är ett nytt tak en god investering.  Vi arbetar såväl med privatkunder som med förvaltningsbolag och företag, våra åtaganden begränsas enbart av att vi skall kunna ge alla våra kunder en personlig och bra service. Br.LINDGRENS MARK & BYGG Home